Mastercam Wire (žična erozija) je modul za programiranje žičnih erozij. Programiramo lahko osnovne 2 osne pravokotne reze in reze pod kotom, z različnimi vrstami vogalov (konični radij, ISO radij, ostrimi vogali), s konstantno spremembo naklona ali postopnim spreminjanjem naklona žice. Pri tem načinu programiranja rabimo samo konturo narisano v ravnini. Prav tako pa lahko enostavno programiramo 4 osno žično erozija. Za izdelavo programa za 4 osno erozijo potrebujemo konturo na spodnji in konturo na zgornji ravnini. Konturi sta lahko različnih oblik in imata lahko različno število elementov. Določimo lahko različnime načine sinhronizacije elementov med spodnjo in zgornjo konturo in s tem vplivamo na pot žice in obliko izdelka.

Mastercam Wire podpira različne načine grobega reza, porezovanja in rezanja mostička. Izberemo lahko med rezanjem samo v eno smer ali pa izmeničnim rezanjem. Določimo lahko število porezovanj preden odrežemo mostiček in število porezovanj potem, ko smo že odrezali mostiček.