Verisurf (www.verisurf.com) je programska oprema za računalniško podprto 3D koordinatno merjenje (CMM) in preverjanje izdelkov na osnovi CAD modela (Model Based Inspection) ali na osnovi risbe. Podpira različne 3D merilnime naprave, kot so prenosne merilne roke (PCMM) ter laserski skenerji, projektorji, laserski sledilci (laser tracker) in koordinatni merilni stroji (CMM). Če stacionarni koordinatni merilni stroj komunicira z I++ DME vmesnikom, potem za združljivost z Verisurfom ni potrebna dodatna oprema. V primeru, da stroj komunicira na drugačen način, je za povezavo starejših strojev na voljo Universal CMM.

Verisurf deluje znotraj Mastercama (potrebuje Mastercam Design), vendar ima svojo bazo podatkov, ki omogoča obdelavo tudi zelo velikih podatkovnih baz točkovnih oblakov (point clouds), površin (surfaces) in mrež (meshes). Napredna, zmogljiva in učinkovita Verisurf CMM programska oprema, je uporabna za različne aplikacije v orodjarsvtu, za vrednotenje geometrijskih oblik, merjenje dimenzij izdelkov v proizvodnji in avtomatizacijo pregledovanja izdelkov.

Verisurf združuje CMM merilne naprave znotraj ene programske opreme

Ena izmed prednosti Verisurfove programske opreme je združljivost različnih CMM naprav, v okviru enega programskega paketa. To pomeni, da lahko isto datoteko uporabljamo pri merjenju na klasičnem koordinatnem merilnem stroju, na prenosnih merilnih rokah, laserskih skenerjih in drugih merilnih napravah. Ob tem podatki o meritvah, poročanju in/ali parametri ostanejo nespremenjeni, saj Verisurf omogoča uporabo tudi več merilnih instrumentov sočasno.

Verisurf poganja tudi prenosni 3D-merilnik (PCMM) Master3DGage (www.master3dgage.com) in ostale prenosne merilne roke na tržišču. Z njimi lahko hitro in natančno merimo in kontroliramo izdelke in jih primerjamo s CAD modelom – direktno na CNC stroju ali kjerkoli drugje v proizvodnem procesu.

Verisurf sestavljajo moduli Measure, Automate, Project, Validate, Build, Analysis in Reverse, ki za delovanje potrebujejo osnovni modul Basic. Za izboljšanje in avtomatizacijo procesov sta tukaj še Verisurf Software Development Kit (SDK) in Universal CMM, s pomočjo katerega lahko Verisurf uporabljamo na skoraj katerem koli koordinatnem merilnem stroju. Oglejte si seznam podprtih strojev in našo ponudbo merilne opreme.

Združljivost z različnimi CAD formati

MBD (Model Based Inspection)/GD&T podatke prenesemo v Mastercam z Moldplusovim CATIA vmesnikom. Poleg MBD podatkov Moldplusov CATIA vmesnik za Mastercam podpira površine, solide, poligonsko mrežo, žični model, osi, ravnine, nivoje, barve in gradnike za vrtanje. Te avtomatično prepozna Mastercamov modul za vrtanje ProDrill.

Pokličite ali kontaktirajte nas za predstavitev programske opreme Verisurf in prenosne merilne roke Master3Dgage.

 

Verisurf Basic

Verisurf Measure

Verisurf Automate

Universal CMM

Verisurf Reverse

Verisurf Build

Verisurf Analysis

Verisurf Project

Verisurf SDK

Verisurf Validate

Orodjarstvo
V orodjarstvu je Verisurf uporaben za hitrejše konstruiranje orodij, za pregled geometrije in dimenzij orodja in za ustvarjanje varnostnih kopij preizkušenih orodij.

Zagotavljanje kakovosti / kontrola kvalitete
Proizvodna podjetja morajo zagotoviti, da njihov proces in narejeni izdelki zadostijo ustreznim standardom kakovosti, predpisom in normam. Le na ta način si lahko zagotovijo dolgoročno uspešno poslovanje. Verisurf ponuja orodja, ki na osnovi računalniškega modela (Model Based Definition - MBD) že med samim procesom načrtovanja izdelka, kakor tudi kasneje v proizvodnji, omogočajo učinkovit nadzor kvalitete. Verisurf poskrbi tudi za izdelavo dokumentacije in poročil. Verisurf omogoča, da naredite pregled izdelka v nekaj minutah, namesto da za to porabite nekaj ur ali celo dni.

Obratno inženirstvo (Reverse Engineering)
Obratno inženirstvo je postopek, ki nam omogoča pretvorbo realnih modelov v računalniško obliko. Osnova za izdelavo računalniškega modela je posnetek, digitalizacija fizičnega objekta s skenerjem, ki ga nato z računalniškim programom, kot je recimo Verisurf Reverse, spremenimo v površinski računalniški model. Izdelavo računalniškega modela rabimo ponavadi takrat, ko želimo ta model spremnjati. Če rabimo samo kopijo modela, se lahko pogosto zadovoljimo samo z STL modelom (datoteko).

Lasersko projeciranje
Pozicioniranje velikega in težkega surovca na CNC obdelovalnem stroju je lahko zamudno opravilo. Pomagamo si lahko z laserjem, ki hitro in natančno projecira pot orodja na surovec.