MMastercam rezkanje 1astercam rezkanje je razdeljeno na tri stopnje, ki se razlikujejo po namenu uporabe in zmogljivosti. Moduli nudijo različne tehnologije obdelav - od enostavnega rezkanja kontur do najrazličnejših načinov grobe in fine obdelave 3D modelov. Medtem ko je tehnologija dvoosne obdelave ohranila vso preprostost uporabe, so dodane tudi napredne tehnologije, kot so obdelava ostankov, optimiranje podajanja glede na obliko obdelovanca ali na odvzeti volumen materiala, Dynamic Motion™ in tehnologija obdelave z rezkarji s krožnimi segmenti (Accelerated Finishing).

 

Mastercam rezkanje 2
Orodja s krožnimi segmenti povečajo kontaktno območje, kar pomeni manj prehodov orodja, krajše cikle in boljšo kvaliteto površine. Klik za več informacij.

2D obdelave

Mastercam rezkanje modul Mill,  je modul za 2.5 osno rezkanje, čiščenje žepov, vrtanje,  rezkanje 3D kontur in enostavne 3D obdelave površinskih in solid modelov. Ima obdelavo ostankov v žepih in na konturah, optimiranje podajanja in simulacijo obdelave ter knjižnice orodij, materialov in obdelav, ki jih lahko prilagodimo svojim potrebam. Navodila za 2D rezkanje in Mastercamove osnovne funkcije najdete na Prenosih.

 

3 osne in 3+2 osne obdelave

Mastercam rezkanje 3

Mastercam rezkanje modul Mill 3D ima različne strategije grobe in fine obdelave površinskih in prostorninskih 3D in 2D modelov v poljubnih ravninah. Napredni algoritmi poskrbijo, da je odvzem materijala enakomeren in pot orodja zvezna, gladka z zaokroženimi gibi orodja. To pa omogoča, da je podajalna hitrost lahko velika, čas obdelave krajši, življenjska doba orodja in stroja pa daljša. Poleg tega pa ti algoritmi preverjajo, da orodje in držalo ne zadaneta (trčita) v obdelovanec tako, da lahko izberemo primerno dolžino izpetja orodja.

Z različnimi načini grobe obdelave lahko izbiramo tudi med različnim vhodi (vstopi) v obdelovanec. Če oblika obdelovanca dopušča, orodje v obdelovanec vstopa od zunaj z vstopnim lokom, lahko pa se potaplja po vijačnici ali poševno sledi obliki obdelovanca. Iz obdelave so izključena področja, v katera bi se orodje sicer še lahko potopilo, vendar bi bilo potapljanje zaradi pomanjkanja prostora prestrmo, že podobno navpičnemu vstopu in zato neugodno za orodje. Orodje se nikoli ne potopi navpično (samo po Z-osi), če tega izrecno ne zahtevamo.

Grobe obdelave

Poleg grobih obdelav, kjer je pot orodja gladka, zvezna in primerna za visoke podajalne hitrosti, ima Mill 3D tudi standardne grobe obdelave, kjer je pot orodja krajša in s tem primerna za starejše stroje, kjer smo lahko omejeni z dolžino NC programa. Izbiramo lahko med različnimi strategijami. S paralelno grobo obdelavo naredimo pot orodja, ki bo odrezovala material po posameznih nivojih samo v eni poljubno določeni smeri. Pri tej obdelavi orodje vstopa v obdelovanec od zunaj. Druga izmed teh obdelav je groba obdelava s čiščenjem žepov po posameznih nivojih. Pri tej grobi obdelavi lahko izbiramo med različnim načini poti orodja na posameznih nivojih, na podoben način, kot imamo različne strategije čiščenja žepov pri 2D obdelavah. Tudi pri tej obdelavi lahko izbiramo med vstopom v obdelovanec od zunaj ali pa po vijačnici. Zelo uporabna pa je tudi groba obdelava z vrtanjem.

Ne glede na to, katero strategijo grobe obdelave izberemo, lahko pot orodja še dodatno optimiziramo glede na odvzeti volumen materijala. Optimizacijski algoritem naredi analizo surovca in odvzetega materiala ter nato spreminja podajalno hitrost glede na volumen odvzetega materiala. S tem je obremenitev orodja bolj konstantna, izognemo se velikim obremenitvam orodja v določenih področjih. To pa prinese daljšo življenjsko dobo orodja, manjše obremenitve stroja in lepšo površino izdelka.

Groba obdelava je najbolj učinkovita, če obdelovanec najprej obdelamo z večjim orodjem, ki omogoča tudi večje odvzeme materiala, nato pa področja, ki jih orodje ni doseglo, obdelamo z manjšim orodjem. Ta področja obdelamo z obdelavo ostankov (t.j. področij, ki so ostala od predhodne obdelave z večjim orodjem). Ostanke, ki jih moramo obdelati, lahko Mastercam prepozna avtomatično, glede na prejšnje obdelave, lahko pa jih določimo s STL datoteko. To lahko naredimo iz različnih predhodnih obdelav, lahko jo naredimo iz CAD modela ostanka, ali pa začetni surovec skeniramo.

Mastercam rezkanje 4

 

Surovec lahko tudi primerjamo z modelom, ki ga obdelujemo in preverimo, kakšna je razlika med surovcem in modelom.

 

 

 

Fine obdelave

Poleg različnih načinov grobe obdelave ima Mastercam rezkanje modul tudi različne načine fine obdelave, ki omogočajo prilagoditev poti orodja vrsti izdelka: konturna obdelava (Waterline - obdelava po plastnicah), paralelna obdelava (Raster), obdelava položnih površin, obdelava vodoravnih površin (Horizontal), obdelava s konstantno hrapavostjo (scallop machining), obdelava notranjih zaokrožitev in robov (pencil machining), obdelava ostankov (Rest mill machining), projekcija poti orodja (Project), obdelava v smeri ploskve (Flowline).

Mastercam rezkanje 5
Na sliki si po vrsti sledijo obdelave: Waterline, 3D Scallop, Horizontal, Project, Spiral, Pencil

Znotraj posamezne strategije lahko tudi izbiramo različne načine in smeri poti orodja. Področje obdelave lahko omejimo z naklonom in dodatno še s konturo (obrisom). Tako izberemo optimalni način obdelave glede na obliko obdelovanca in želeno končno kvaliteto površine.

Prehode med posameznimi rezi povezujejo gladki, zvezni povezovalni gibi. Orodje vstopa v obdelovanec s krožnimi gibi ali pa po vijačnici, kar omogoča višje podajalne hitrosti. Ostre prehode v poti orodja lahko dodatno zgladimo. S to funkcijo se izognemo tudi ostrim prehodom v vogalih, kjer bi lahko prišlo do vibracije orodja tako, da pot orodja zaokrožimo z večjim radijem, kot ga dopušča geometrije obdelovanca. Ostanke, ki so zaradi tega nastali, pa nato obdelamo z manjšim orodjem.

Mastercam rezkanje 6

 

S filtrom, ki je integriran v vse načine obdelav, lahko pot orodja dodatno optimiramo in zgladimo. Glede na način obdelave lahko izbiramo med različnim načini filtriranja in/ali glajenja poti orodja.