Verisurf BasicModul Basic nudi osnovno okolje in je nujno potreben za delovanje programskega paketa Verisurf. Poleg CAD sistema Mastercam Design Verisurf Basic vsebuje Verisurfov Device Interface (VDI), t.j. vmesnik, ki omogoča, da z Verisurfom povežemo in nato tudi nadzorujemo praktično katerokoli merilno napravo, vključno s stacionarnimi in prenosnimi koordinatnimi merilnim sistemi (CMMS), laserskim sledilci (Laser Trackers) in skenerji. Pomemben element modula Basic je modul MBD (Model Based Definition). Z njim računalniški model dopolnimo s kotami, oznakami, simboli, zahtevanimi tolerancami, opombami ter GD&T (Geometric dimensioning and tolerancing) oznakami.