Verisurf 2023 je najnovejša različica metrološke programske opreme za avtomatizirano merjenje, poročanje, skeniranje, analiziranje, povratno inženirstvo idr. Nove funkcije in izboljšave boste občutili pri manipulaciji velikih točkovnih oblakov in pri programiranju CMM merilnih strojev.

Verisurf se uporablja za programiranje in upravljanje  koordinatnih merilnih strojev, prenosnih merilnih rok in laserskih sledilcev. Merilne podatke obdelamo z modulom Reverse in Analysis. Takšna univerzalna združljivost zagotavlja večjo učinkovitost in ustaljenost upravljanja z različnimi merilnimi napravami, poročanjem v različnih oblikah in obdelavo podatkov znotraj ene programske opreme.

Nekaj novosti v novi različici:

Dinamične točke na vogalih merjenca - Dynamic edge points

Poenostavi programiranje zelo tankih merjencev, ki odstopajo od nominalnih vrednosti.

Verisurf Dynamic point

Grafični prikaz členkastega in zvezdastega tipala - Knuckle and star point rendering

Podpira prikazovanje tipal tudi pri 3 in 5 osnem programiranju.

Verisurf zvesdasto členkasto tipalo

Prikaz MBD informacij - MBD Inspection Balloons

Avtomatično prikazuje informacije v grafičnem zaslonu, kar še poenostavi izpis merilnih poročil.

Verisurf MBD

Poročilo iz MBD informacij - Intelligent Plan from MBD

Prepozna GDT zahteve in jih grupira. GDT tolerance je zdaj še lažje pretvoriti v poročilo.

Verisurf MBD poročilo

3D označbe pretvori v MBD  - MBD from 3D Annotations

Datoteke iz programov Solidworks, Inventor, Solid Edge, STEP, AP242 lahko vsebujejo kotirne elemente, ki jih Verisurf pretvori v MBD informacije.

kote kotiranje v MBD

Boljši prerez točkovnih oblakov in mrež  - Enhanced Cloud and Mesh Slice

prerez točkovnih oblakov prerez mreže stl

Nova orodja za urejanje mrež  - New Mesh Utilities

Na voljo so dodatna orodja Tri Mesh in Flatten Mesh. Dodatne informacije o mreži, barvni prikaz in analize še olajšajo delo pri urejanju mrež.

Urejanje stl mreže mesh

Novo fino in grobo mreženje točkovnih oblakov  - New Coarse and Smooth Refine

Dodane so nove funkcije za obdelavo točkovnih oblakov, s katerimi boste dosegli boljše končne rezultate.

Fino in grobo ponovno mreženje

Merjenje točkovnih oblakov - Measure cloud object

Poenostavljeno merjenje točkovnih oblakov preko filtrov med merjenjem in po končanem merjenju.

Verisurf merjenje oblak točk

Izboljšana brezkontaktna poravnava - Enhanced Non-Contact Alignment

Prepozna prizmatične oblike na 3D modelu in merjenem oblaku točk, ter jih medsebojno poravna.

Izboljšana poravnava točkovnih oblakov

Več informacij o programski opremi Verisurf

Podrobnejši opis novosti v verziji 2023

Novosti v verziji Verisurf 2022

Za ponudbo nas kontaktirajte.

Verisurf 2023