Mastercam Power Surface

Mastercam Power Surface je edinstveno, vsestransko orodje za kreiranje površin preko krivulj in točk, razvit s strani partnerskega podjetja Verisurf.  Nahaja se v zavihku z orodji za modeliranje površin. Uporabljati ga je mogoče za vrsto aplikacij pri konstruiranju; krpanje lukenj, združevanje površin, izboljšava površin, povratno inženirstvo, proste delilne ravnine za orodja za brizganje in mnogo več.

Power Surface lahko preko minimalnega števila krivulj in robnih pogojev zagotovi uniformno in gladko površino.

Površine lahko spreminjamo s prilagajanjem parametrov števila kontrolnih točk, uteži elementov, povezovalnostjo in tangentnostjo. Porežemo jih lahko na zunanjo ali notranjo stran kontur. Power Surface zmore upravljati s številnimi robnimi pogoji, medtem ko lahko določimo različne pogoje za posamezni robni pogoj, kot je npr. pozicijska smer ali površinska normala za določanje kontinuitete tangentnosti.

Spodaj je nekaj primerov površin, narejenih s privzetimi vrednostmi parametrov v orodju Power Surface:

Power surface primeri

 

Kako se izbere mejne krivulje?

Krivulje lahko izberete preden ali po tem, ko pritisnete na gumb za vklop funkcije Power Surface, in se odpre dialog za veriženje. Krivulje in točke lahko izbirate pozamezno ali z oknom.

V nekaterih primerih je potrebno zaostriti toleranco izbiranja krivulj preko menija z nastavitvami veriženja na simbolu kolesca.

Chaining tolerance - nastavitev tolerance veriženja

V primeru, da bo to potrebno, se bo pojavilo okno, ki vas na to opozori:

Chaining warning - opozorilo pri veriženju

Po izboru krivulj, se v grafičnem oknu pokaže površina, ki jo je mogoče preko nastavitev še dodatno spreminjati.

Uporaba podrejene geometrije

Bolj zahtevne oblike zahtevajo uporabo podrejene geometrije za doseganje želenih rezultatov. Podrejena geometrija so lahko dodatne točke ali krivulje.

Na spodnji sliki se vidi razlika z in brez uporabe podrejene geometrije. Brez dodatne krivulje, bi bil prehod med zaokrožitvami bolj oster:

Power surface preview - predogled grafike

Kako se uporablja nastavitev UV control points – UV kontrolnih točk?

Vpišite število kontrolnih točk v polje UV grid. S temi točkami nadziramo gladkost površine. Bolj kompleksne površine bodo potrebovale večje število kontrolnih točk.

  1. Uporaba velikega števila kontrolnih točk poveča velikost datoteke.
  2. Začnite z vrednostmi 36x36 ali 48x48 in postopoma spreminjajte parametra dokler rezultat v grafičnem oknu ne ustreza želenim rezultatom.
  3. Uporabite minimalno število točk za želen rezultat (manjša velikost datoteke)
  4. V okencu z Result - Degree (stopnja polinoma) je priporočen rezultat 5 x 5. Vrednost 1 so črte ali krivulje, 2 NURBS krogi, 3 ali 5 pa proste krivulje.

Control points Power surface - kontrolne točke 1 Control points Power surface - kontrolne točke 2

Za spremljanje kvalitete površine, ki jo generira Mastercam Power surface, si lahko pomagamo s funkcijo Extend surface (%), ki površino tangencialno in zvezno podaljša izven meja krivulj. Izklopiti moramo možnost Trim surface (outer/inner), da lahko površino vidimo na zaslonu. Na ta način lahko vidite kako se površina obnaša izven svojih meja in ali bi bila morda za lepšo površino potrebna še kakšna krivulja ali kontrolna točka.

Extend surface - Podaljšaj površino 1 Extend surface - Podaljšaj površino 2

Extend surface (%) - funkcija podaljšaj (nadaljuj) površino

V okno % vpišemo za kakšen odstotek želimo površino podaljšati. Spodaj sta primera uporabe z manj kontrolnimi točkami (levo) in večjim številom kontrolnih točk (desno)

Extend surface - podaljšaj površino

Kako spreminjanje uteži krivulje vpliva na površino?

Utež določa kako natančno naj se površina prilagaja glede na konturo. Vrednost 1 zaklene površino neposredno na krivulje, medtem ko vrednosti med 0 in 1 površino sploščijo.

1. Utež krivulje z vrednstjo 1, utež točk z vrednostjo 0.001

Curve point weight - utež točk in krivulj 1

2. Utež krivulje z vrednstjo 0.001, utež točk z vrednostjo 1

Curve point weight - utež točk in krivulj 2

3. Utež krivulje in utež točk z enako vrednostjo

Curve point weight - utež točk in krivulj 3

Kako uporabim Offset center – zamik središča, da prilagodim obliko površine?

Ko je vklopljen Offset center, lahko nadziramo lokacijo središča površine. Gumba Up/Down spremenita višino središča v pozitivno ali negativno smer

  1. Trenutni pogled na grafičnem zaslonu določa pozitivno smer, zato je potrebno biti pazljiv kadar je pogled nastavljen s strani, saj se Offset center prilagodi glede na orientacijo modela v grafičnem zaslonu
  2. Offset ne sme biti večji od širine (Width), ker se lahko ustvarjena površina »obrne na glavo«

Zamik središča levo/desno, določamo s premikanjem puščic na grafičnem zaslonu, kar lahko povzroči tudi to, da se površina bolj splošči ali raztegne.

  1. Če je Point display aktiven in model osenčen, je središčna točka prikazana kot zelena točka, da pripomore pri vizualni predstavi pri prilagajanju središča.
  2. Pri zamikanju v U ali V smeri in negativni vrednosti, lahko površina obrne smer orientacije, zato je potrebna previdnost pri spreminjanju tega parametra.

Če Offset center izklopimo, se površina vrne v originalno stanje.

Površina narejena v konstrukcijski ravnini:

Power surface površina 1

Površina narejena z Offset center 250 mm:

Power surface površina 2

Dodan a možnost center point offset:

Power surface površina 3

Praktične primere in navodila lahko prenesete na naši strani Prenosi.

Mastercam 2020 – funkcija Power Surface